Klan

Koleżanki Kasi w szatni oglądają film nagrany na wczorajszej imprezie i głośno komentują zdarzenia. Kasia nie panuje nad emocjami i rzuca się na Jolę. W konsekwencji dyrektor wzywa do szkoły Grażynkę. Tymczasem Norbert informuje Olę, że warunkiem ich wspólnego zamieszkania w mieszkaniu służbowym jest pozostawanie w związku małżeńskim. Agnieszka kontaktuje się z fundacją ekologiczną. Ma wątpliwości, czy inwestor ma pozwolenie na wycięcie drzew z terenu przyszłej budowy. Szefem fundacji okazuje się być Max, dawny znajomy Agnieszki.