Klan

Krystyna ciągle rozmyśla, czy powinna opowiedzieć się po stronie dyrektora Instytutu, czy po stronie pracowników. Decyduje się jednak podjąć rozmowy z pracownikami i przekonać ich, że reorganizacja może okazać się dla nich korzystna. Zyta prac