Klan

Krystyna ciągle rozmyśla, czy powinna opowiedzieć się po stronie
dyrektora Instytutu, czy po stronie pracowników. Decyduje się jednak podjąć rozmowy z pracownikami i przekonać ich, że reorganizacja może okazać się dla nich korzystna. Zyta pracuje nad projektem finansowym nowo założonej firmy. W tym czasie opiekę nad Stefankiem przejmuje matka. Michał przedstawia bliżniakom nowego brata - Stefanka. Tymczasem z obozu studenckiego wraca Bożenka. Na parkingu czeka na nią Miłosz i
obserwuje, że dziewczynę adoruje przystojny kolega.