Klan

Paweł załatwia Oli kursy językowe w Anglii. Dziewczynka mówi, że ma inne plany. Maria wyrzuca Elżbiecie, że nie zawiadomiono jej o porwaniu Doroty. Na Sadybę przychodzi list od Doroty, wysłany na dzień przed porwaniem.