Klan

Krystynę bardzo pochłaniają dodatkowe obowiązki w Instytucie.
Paweł radzi jej, aby zwróciła się o pomoc do Deptuły. Bolek wraz
z żoną przybywają do Warszawy na kongres hodowców drobiu, wynikają z tego same problemy. Tymczasem Surmaczowa rozpacza z powodu decyzji Błażeja o wyjeździe. Obawia się, że straci go na zawsze. Kamila również z trudem znosi myśl o długiej rozłące z ukochanym. Błażej zapewnia ją o swoim uczuciu i obiecuje, że będzie ją często odwiedzał.