Klan

Zyta opowiada matce o wczorajszym spotkaniu z koleżankami i zdradza jej swój pomysł na biznes. Koziełło podczas powitalnego obiadu, który sam przygotował z okazji powrotu Anny ze SPA, informuje ją o planach Błażeja. Annie trudno pogodzić się z perspektywą długiej rozłąki ze swoim podopiecznym. Tymczasem Krystyna z powodu nagłej niedyspozycji dyrektora Instytutu zmuszona jest przejąć jego obowiązki