Klan

Norbert po nieudanej próbie samobójczej przebywa w szpitalu. Jego stan poprawia się, ale nie chce rozmawiać z Olą. Bożenka w
towarzystwie Miłosza udaje się na zaległy egzamin maturalny z
matematyki. Tymczasem Lubiczów odwiedza Vujkowić z Danutą i zapraszają ich na swój ślub.