Klan

Przy śniadaniu dzieci słuchają opowieści Grażynki o wczorajszym transporcie rodzącej kobiety do szpitala
pod eskortą policji.
Ola z powodu kłopotów z Norbertem unika kontaktu z rodziną. Krystyna stara się wytłumaczyć córce, że
w takich sytuacjach wsparcia należy szukać właśnie w rodzinie.
Mariusz skarży się Grażynce na Joannę, która nasłała na niego kuratora i za wszelką cenę próbuje odzyskać
Kubusia.
Bożenka przed występem narzeka na ból w kostce.