Klan

Grażyna relacjonuje Pawłowi wczorajsze wydarzenie. Podejrzewa, że złodziejom chodziło wyłšcznie o samochód.
Kiedy zauważyli dziecko, porzucili auto.
Darek informuje Karolinę, że nie może przyjąć jej oferty, ponieważ ma problemy ze zwolnieniem z Rosso.
Po pogrzebie Mirona Agnieszka decyduje się wreszcie poinformować Zosię o śmierci ojca.
Matka Martyny w rozmowie z Grażyną uporczywie podtrzymuje swoją propozycję.
Deptuła oddaje Krystynie tłumaczenie zleconego tekstu i zwierza się, że od poniedziałku szef przydzielił mu
asystentkę.