Klan

Agnieszka zastanawia się, w jaki sposób powiedzieć córce o œmierci ojca. Maciek zwierza się Grażynce, że po œlubie nie chciałby mieszkać wspólnie z matką Martyny. Joanna zaczepia na ulicy Mariusza i prosi go o umożliwienie jej sp