Klan

Agnieszka zastanawia się, w jaki sposób powiedzieć córce o œmierci ojca.
Maciek zwierza się Grażynce, że po œlubie nie chciałby mieszkać wspólnie
z matką Martyny.
Joanna zaczepia na ulicy Mariusza i prosi go o umożliwienie jej spotkania z Kubusiem. Tłumaczy, że planuje wyjazd i przez dłuższy czas nie będzie mogła zobaczyć dziecka.
Jacek przeprasza teœciów za swoje zachowanie i informuje, że jego kłopoty finansowe wkrótce
się skończą, ponieważ właœnie sprzedaje dom.