Klan

Monika stara się uspokoić Feliksa, który bardzo obawia się mieszkania pod jednym dachem z Halszką. Tymczasem w sądzie rodzinnym odbywa się rozprawa o ustalenie miejsca pobytu Kubusia - dziecka Mariusza i Joanny. Powołana na świadka Grażynka odpowiada na tendencyjne pytania sędziny, które sugerują, że jest w bliskich relacjach z Mariuszem. Ostatecznie opieka nad Dzieckiem zostaje przyznana Mariuszowi. Grażynkę
odwiedza Matka Martyny i przedstawia jej listę wydatków związanych ze ślubem ich dzieci. Oczekuje również stałej pensji wypłacanej z tytułu sprawowania opieki nad przyszłym małżeństwem ich dzieci.