Klan

Paweł z Pawełkiem przygotowują się do wyjazdu do Woli Tureckiej. Tymczasem Miłosz informuje ojca,
że na długi weekend zostaje w Warszawie, ponieważ obiecał Bożence oraz Pauli pomoc w przygotowaniach
do matury.
Weronika przekazuje Agnieszce sensacyjną wiadomość o trzęsieniu ziemi w Australii, w okolicach, gdzie
przebywa Marek. Obie próbują nawiązać z nim łączność. Rafalski decyduje się wyjechać do Australii, ponieważ
poszkodowani górnicy potrzebują pomocy psychologicznej. Jasiek na czas wyjazdu ojca ma zamieszkać
z Jackiem.
Tymczasem Eugeniusz ponownie spotyka Renatę i snuje plany o wspólnej egzotycznej wyprawie.