Klan

Zosia wypytuje Agnieszkę, kiedy jej pokój zostanie do końca
wytapetowany. Tymczasem Karol zjawia się w Elmedzie z zabandażowaną ręką i usprawiedliwia się, że nie będzie w stanie dokończyć zaczętego remontu. Agnieszka zaprasza go na kolację. Niespodziewanie w domu zjawia się również Miron i kończy tapetowanie. Podczas kolacji przyznaje się Karolowi, że odsiaduje wyrok, a obecnie jest na przepustce. Jacek dowiaduje się, że jego wspólnik - Leszek nie otrzymał w banku kredytu na sfinansowanie działalności firmy Face - cream - bis.