Klan

Monika zdaje relację Gabrieli z wczorajszej wizyty w domu Halszki. Lubiczowie zastanawiają się, czy Deptuła zdoła przejść pomyślnie rekrutację na nowe stanowisko. Tymczasem on pojawia się z kwiatami, dziękując Krystynie za pomoc w znalezieniu nowej p