Klan

Agnieszka przyjmuje zaproszenie Karola do filharmonii.
Tymczasem Grażynka podczas porządkowania dokumentów Rysia znajduje zaadresowaną do niej
kopertę z kuponem loterii. Domyśla się, że jest to prezent imieninowy, którego mąż nie zdążył jej wręczyć.

Michał dowiaduje się o wczorajszym wybryku synów, obiecuje ojcu przeprowadzić z nimi wychowawczą
rozmowę.
Agnieszka dostaje zawiadomienie o wizycie kuratora.
Tymczasem do mieszkania Grażynki włamują się złodzieje, ginie keybord Maćka.
Bożenka i Miłosz wracają z Woli Tureckiej.