Klan

Czesia zastanawia się, jak zniechęcić Halszkę do swojego przedszkola.
Ola przeprasza Rafała za wczorajszą sytuację i dziękuje mu za pomoc w odprowadzeniu pijanego Norberta
do domu. Rafał proponuje, żeby Norbert starał się o pracę w biurze podawczym.
Tymczasem Bogdan ma problemy z ustaleniem adresu zamieszkania Halszki. Czesia udostępnia ankietę
z jej adresem.
Zosia dostaje zaproszenie na „ospa” party. Doktor Karol jest bardzo oburzony pomysłem rodziców.