Klan

Agnieszka informuje Marka łączem internetowym, że jednak zdecydowała się zostać w Polsce.
Rezygnuje z wyjazdu Australii. Marek nie widzi już szans na istnienie ich związku.
Tymczasem Jacek zwierza się Agacie ze swoich kłopotów. Przyznaje, że właśnie zastawił dom
i teraz prawdopodobnie go utraci.
Na Sadybę przyjeżdża zapłakana Małgorzata. Eugeniusz powiedział jej, że choruje na raka.
Agnieszka spotyka się w kawiarni z Karolem i informuje go, że właśnie zerwała z Markiem.