Klan

Bolek spotyka się z Martą i nalega, żeby przywróciła Miłosza do udziału w spektaklu. W przeciwnym razie grozi rezygnacją sponsoringu przedstawienia. Tymczasem Miłosz ma do ojca pretensje o wtrącanie się w jego sprawy. Zyta z powodu złego samop