Klan

Mariusz zasięga porady prawnej u wuja Stefana. Ewa pociesza go, że zna wiele przypadków, kiedy sąd przyznał ojcu prawo do opieki nad dzieckiem. Bożenka, aby uniknąć oceny za brak pracy domowej, idzie na wagary. Miłosz deklaruje swoją pomoc w p