Klan

Norbert musi zostać w szpitalu. Obronę pracy magisterskiej trzeba przełożyć na dalszy termin. Wczorajsze dziwne zachowanie Norberta było spowodowane silnym stresem. Ola dowiaduje się od promotora, że można przełożyć obronę pracy, ale profesor niebawe