Klan

Daniel odmawia przyjęcia spadku po babce. W El-Medzie dr Koziełło wprowadza swoje zalecenia. Dochodzi do awantury z Pawłem. Jerzy i Elżbieta komentują telewizyjny występ Michała. Uważają, że niemal publicznie oświadczył się Bognie. Bogna wyznaje Wero