Klan

Jacek przed pracą odwiedza Agatę i proponuje jej wspólny wyjazd na
weekend. Małgosią i Jasiem zaopiekuje się Rafalski. Mężczyźni wspólnie
ustalili, że dzieci powinny spędzać ze sobą więcej czasu. Michał
wypytuje Zytę o spotkanie z Cuttinim, jednak ona stara się uniknąć
rozmowy na ten temat.