Klan

Ola udaje się na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie podjęcia ewentualnej
pracy w więzieniu. Ma wrażenie, że urzędnik stara się zniechęcić ją do
tego zajęcia, podobnie jak Krystyna i Norbert. Jerzy postanawia jechać
do Rafalskiego i przeprowadzić z nim poważną rozmowę. Chce go
przekonać, że najlepszym miejscem zamieszkania dla Jasia jest dom
dziadków. Zyta z koleżankami świetnie bawi się w Rosso. Do stolika
przysiada się Monika, niebawem zjawia się również Igor Rutka. Wieczorem
Rutka odwozi Zytę do domu.