Klan

Rano Jacek składa dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka i wręcza prezenty. Jasiek nie chce być już traktowany jak dziecko. Małgosia jest rozżalona na ojca z powodu Agaty. Odmawia przyjęcia prezentu. Leszek próbuje naprawić swoje błędy w post