Klan

Rano Jacek składa dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka i wręcza
prezenty. Jasiek nie chce być już traktowany jak dziecko. Małgosia jest
rozżalona na ojca z powodu Agaty. Odmawia przyjęcia prezentu. Leszek
próbuje naprawić swoje błędy w postępowaniu wobec Bogny. Przyznaje się,
że był zazdrosny i przesadnie reagował. Wyznaje żonie, że nie wyobraża
sobie bez niej życia. Atmosfera w domu poprawia się. Jacek informuje
Agatę, że dzieci są do niej wrogo nastawione. Monika prosi Ryśka o
protekcję u Czesi w sprawie miejsca w przedszkolu dla dziecka znajomej.