Klan

Ola przygotowuje psychodramę dla podopiecznych Feminy. Przy tej okazji Norbert po raz pierwszy opowiada jej o agresywnym zachowaniu swego ojca. Dochodzą do wniosku, że Norbertowi także przydałaby się terapia. Jacek oświadcza Agacie, że nie może się z