Klan

Ola przygotowuje psychodramę dla podopiecznych Feminy. Przy tej okazji
Norbert po raz pierwszy opowiada jej o agresywnym zachowaniu swego
ojca. Dochodzą do wniosku, że Norbertowi także przydałaby się terapia.
Jacek oświadcza Agacie, że nie może się z nią dłużej spotykać. Nie chce
krzywdzić jej, swojej żony i dzieci. Agata jest głęboko urażona. Feliks
przypadkiem dowiaduje się, że Monika wyjechała z Igorem do Mediolanu.