Klan

Monika przychodzi do restauracji i z rozrzewnieniem wspomina wczorajszy wieczór. Niebawem zjawia się Igor z kwiatami. Przeprasza, że wczoraj przysłał tylko życzenia. Błażej wychodzi na uczelnię, musi zaliczyć kolokwium z anatomii. Z uroczystoś