Klan

Jasiek zadaje Jackowi trudne pytania dotyczące matki. Zaskoczony
Borecki unika odpowiedzi. Po dzieci przyjeżdżają Chojniccy i zabierają
je do Topolina na weekend. Na miejscu czeka na nich Pawełek i z
entuzjazmem opowiada o miejscowych atrakcjach. Do Rysiów przychodzi
Czesia z Anulką. Kobiety zastanawiają się, jak ich mężowie radzą sobie
w nowej pracy zagranicą. Maciek stara się godnie zastąpić Rysia w domu
i bardzo gorliwie pomaga Grażynce. Agata zaprasza Jacka na spacer do
Łazienek. Po spacerze Jacek odprowadza ją do domu i zostaje dłużej. Po
rodzinnym biesiadowaniu przy grillu wszyscy goście w Topolinie mocno
śpią. Krystyna słyszy jakieś hałasy...