Klan

Jerzy wraca z porannych zakupów z naręczem gazet. W
„Brukowej” znajduje zdjęcie Lubiczów ze złośliwym komentarzem na temat Ryszarda zabójcy. Dorota i Ryszard razem odwiedzają grób rodziców. To okazja do szczerej rozmowy
na temat kłopotów Ryśka. Tymczasem Kasia ma nieprzyjemności w szkole, koledzy komentują artykuł z Brukowej. Po powrocie do domu oświadcza matce, że już nigdy nie pójdzie do szkoły.
Jerzy ostro rozmawia z naczelną, żąda sprostowania pod groźbą pozwania gazety do sądu. Tymczasem Kamila odkrywa w internecie mnóstwo wpisów w obronie Ryśka.