Klan

Informuje go o planowanych chrzcinach Jasia. Monika jest roztrzęsiona przed rozprawą w sądzie. Opiekuje się nią syn, Daniel. Na Sadybie Władysław wraz z Michałem komentują sprawę Moniki. Gdy dziadek objaśnia wnukowi zawiłości mechanizmów prawn