Klan

Agnieszka po raz kolejny zaprasza Marka do siebie do domu. Kamila, która wcześniej podjęła decyzję o rozszerzeniu treningów, biega razem z Elżbietą. Ryszard z Niną uczestniczą w wizji lokalnej w agencji towarzyskiej. Matka dziewczyny nie szczędzi Ryszardowi słów wdzięczności za wyratowanie córki z opresji. Agnieszka zamierza poinformować Grażynę o mającym powstać artykule na temat wypadków w agencji. Tymczasem dziennikarka odwiedza ją w El-Medzie i informuje o zmianie koncepcji reportażu. Jego tematem ma być nie tyle sama tragedia, ile opis życia dwóch skonfliktowanych rodzin Ryszarda i żony
ofiary.