Klan

Leszek znajduje w mieszkaniu ukryte przez Bognę puste butelki po
alkoholu. Obawia się, że żona może mieć poważny problem z piciem. Podejrzenia potwierdza Krystyna. Radzi bratu, żeby jak najszybciej porozmawiał z żoną i póki nie jest za późno podjął walkę z jej alkoholizmem. Grażyna skarży się Mariuszowi, że Ryszard izoluje się od rodziny. Monika wyjeżdża do Wiednia, przekazując opiekę nad Feliksem Grażynie.