Klan

Leszek ponownie próbuje namówić Bognę, żeby zostawiła dzieci pod opieką niani z CBŚ. Co zrobi, gdy Bogna odmówi? Przed pójściem do pracy Jerzy podjeżdża na komendę. Opowiada o wczorajszym wydarzeniu nad Jeziorkiem Czerniak