Klan

Krystyna z Leszkiem spotykają się w parku. Jakubowskiemu psuje się humor, kiedy Krystyna opowiada o wcześniejszej wizycie nieznajomej kobiety. Twierdzi, że może być ona związana z gangsterami. W domu błaga Bognę, żeby jak najszybciej w