Klan

Renata bez skrępowania w obecności Antka umawia się z zaprzyjaźnionym kontrahentem na spotkanie. Zdenerwowany Zabużański wychodzi z biura. Umawia się z Hanną w restauracji. Jak zakończy się konflikt pomiędzy współpracownikami Jerzego?