Klan

Grażyna spotyka się w barku kliniki z matką koleżanki Bożenki. Dziewczyna zaszła w ciążę, a jej matka jest przekonana, że ojcem dziecka jest wychowawca. Napisała już w tej sprawie list do dyrekcji. Teraz żąda, żeby Grażynka również się podpisa