Klan

Paweł idzie sam do szkoły tańca, żeby powiadomić instruktora o rezygnacji z zajęć. Po chwili wahania decyduje się wyjawić powody. W takiej sytuacji instruktor ma dla Lubiczów inną propozycję. Paweł pyta Krystynę, czy zgodziłaby się na indywidu