Klan

Jerzy słyszy rozmowę telefoniczną Antka, przestrzega wspólnika przed zbyt szybkim podejmowaniem decyzji. Krystyna umawia się z Surmaczową na spotkanie. Donata namawia Karolinę, żeby wspólnie ukarały Jacka. Karolina ulega manipulacji sze