Klan

Michał uważa, że skoro po wczorajszych rewelacjach na temat swoich dzieci nie usłyszał nic złego od ojca Zyty, to z czasem wszystko się ułoży. Zyta myśli inaczej: zna swojego ojca i wie, że teraz wezwie ją na rozmowę i każe zerwać z Michałem. Jerzemu