Klan

Rysio poszukuje skradzionego samochodu. Bogna pokazuje Michałowi zdjęcia zawodników na wózkach. Są wśród nich medaliści, mistrzowie świata. Paweł polecił Oli zachować proporcje między lekcjami i zajęciami pozaszkolnymi. Oburzona