Klan

Z powodu wakacyjnej nieobecności pani Steni Ola musi zostać z małą Zosią, kiedy Agnieszka będzie w Elmedzie. Przy okazji spotkania obie siostry wymieniają uwagi na temat związku Agi ze Smosarskim. Ola nie może zrozumieć postępowania siostry, bo nie w