Klan

Paweł rozmawia z Olą o agresji młodego pokolenia. Z zaskoczeniem wysłuchuje fachowego wywodu córki na temat przyczyn takich zachowań. Surmaczowa obmyśla plan, który umożliwi jej przejrzenie zamiarów pani Kaczorek. Udaje przed Tad