Klan

Malicki namawia Elżbietę, by ponownie u niego zamieszkała. Rysiowie wybierają się w odwiedziny do Michała. Józio stara się zatrzymać ich w domu. W mieszkaniu Rysiów dzwoni telefon. Zdumiony Józio dowiaduje się, że w audiotele wyg