Klan

Elżbieta sprzecza się z Jerzym na temat tego, kto powinien pojechać po Beatę. Alicja zwierza się Krystynie z podejrzeń wobec weekendowych wyjazdów męża. Monikę odwiedza funkcjonariusz FBI.