Klan

Maria rozmawia z Elżbietą o Malickim. Krzysztof prosi o przysługę. Jerzy znajduje jego klucze u Elżbiety. Monika dowiaduje się o chorobie ojca. Dorota namawia go do pogodzenia z Moniką.