Klan

Elżbieta dzwoni do szpitala, pyta o zdrowie Malickiego. Naz szczęście nastąpiła poprawa. Monika wie już wszystko o stanie zdrowia ojca. Terapeuta radzi jej opisanie ich wzajemnych relacji.