Kasta

Bezwzględny deweloper chce przejąć teren, na którym działa lokalny dom kultury, aktywizujący seniorów i oferujący wartościowe zajęcia dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. Dyrektor placówki wraz z żoną nie chcą dopuścić do zamknięcia domu kultury, ale sąd staje po stronie dewelopera.