Kasta

Przez sytuację pandemiczną małżeństwo ma problemy finansowe w prowadzonej przez nich restauracji. Zostają zmuszeni do ogłoszenia upadłości. Przez nieprawidłową pracę syndyka, który objął władzę nad ich majątkiem, tracą wszystko, a ich długi do tej pory nie są spłacone.